Integritet

TantochTok har som enda mål att sälja, visa och kanske byta vinylskivor till glädje för såväl alla köpare som sig själv. Samt prata om musik tillkommen före 1980. Och publicera korsord. Alla dessa integritetspolicydokument som andra tycks anse så viktiga spelar ingen roll alls för TantochTok. Det är en självklarhet att all kontakt bygger på respekt för individens integritet i alla sammanhang och i båda riktningar. Frågor på det? Kontakta oss så kan vi förklara närmare.