BILDKRYSS

Klicka på länkarna för tillgång till de olika kryssen. De har numrerats från 1 och framåt, samt fått namn efter hur många rutor de har. 11 14 betyder alltså att krysset är elva rutor vågrätt och 14 rutor lodrätt. Lycka till!


 1. 11 14
 2. 11 14
 3. 11 14
 4. 11 14
 5. 11 14
 6. 11 14
 7. 11 14
 8. 11 14
 9. 11 14
 10. 11 14
 11. 11 14
 12. 11 14
 13. 11 14
 14. 11 14
 15. 12 10
 16. 12 10
 17. 15 19
 18. 16 8
 19. 15 15 HITTA ALLAN! 
 20. 10 14
 21. 10 14
 22. 11 14
 23. 18 21